Informatie voor kunstenaars

Open Ateliers Duinoord  e.o. 2024

 Open Ateliers Duinoord e.o. 2024 vindt dit jaar plaats op zaterdag 8 en zondag 9 juni, van 12.00-18.00 uur.
 Informatie over een afsluitende borrel voor de kunstenaars, subsidiegevers en sponsoren volgt later.

 Voor OAD 2024 hebben zich 41 kunstenaars aangemeld.
 De aanmeldtermijn voor 2024 is gesloten.

 Brochures met de deelnemers en de route, kunnen vanaf 23 mei 2024 gratis worden opgehaald bij Artgallery/Makelaardij Koenders, 2 e Schuytstraat 164, Den Haag, op kantoordagen en tijdens het OAD-weekend.
De brochures zijn tijdens het OAD-weekend ook bij alle deelnemers verkrijgbaar.

Daarnaast staat alle informatie, de digitale versie van de brochure en ander nieuws, ook op de website: www.openateliersduinoord.nl

Informatie over de voorbereiding door het organisatieteam
 Eind november start het organisatieteam met de voorbereiding
 Er is een projectplan geschreven, offertes opgevraagd, een begroting gemaakt en de subsidieaanvragen zijn ingediend.
 Er zijn met Koenders en Bewonersoverleg Duinoord afspraken gemaakt over het gebruik van hun ruimte.
 Er zijn/worden een of twee mogelijke data gekozen.
 De kunstenaars zijn/worden aangeschreven en uitgenodigd om zich in te schrijven, hun gegevens op te sturen en hun deelnamegeld en de bijdrage voor de vereniging OAD over te maken.
 De deelnemers zijn/worden aangeschreven met de vraag om een foto van een werk inclusief korte omschrijving over het werk op te sturen, voor in de brochure, op de website en op social media.
Ook kan een 2e foto worden meegestuurd, die op de website in het leden gedeelte wordt geplaatst.

Brochure, website, PR en social media:
 De teksten voor de persberichten en brochure worden/zijn geschreven.
 De brochure wordt/is ontworpen en de layout gemaakt. Na controle van de gegevens en teksten, is/wordt al het drukwerk bij de drukker besteld
 De gegevens op de website zijn/worden geupdated, de deelnemers en foto's van hun werk zijn/worden op de website gezet en gecontroleerd.
 De wijkkranten en wijkwebsites en diverse nieuwssites krijgen een persbericht en beeldmateriaal toegestuurd met het verzoek dat te plaatsen.
 Op Facebook en Instagram zijn/wordt het evenement OAD en het werk van de kunstenaars gepromoot.

Wat wordt er verwacht van de deelnemers?
 Ben je een nieuwe deelnemer? Stuur dan een bericht aan ons mailadres met je gegevens.
Door de organisatie wordt dan eerst getoetst: heb je een atelier/adres in het gebied van OAD? (zie kaartje hier)
En heb je een website of fotos van het werk dat je maakt (er is geen formele ballotage, wel een globale toetsing)?
Bij akkoord op beide vragen, kan je je als deelnemer voor OAD inschrijven.

 Je schrijft je als deelnemer in, stuurt je gegevens (zie aanmeldingsbrief) en betaalt de kosten voor deelname en voor de vereniging Open Ateliers Duinoord e.o. voor de deadline.
Let op: als je na de uiterste inschrijvingsdatum je deelname annuleert, vindt er geen restitutie van het deelnamegeld plaats. 

 Je stuurt voor de deadline een foto van een werk in met korte informatie over het werk (in de inschrijvingsbrief staat alle specifieke informatie).

 Zodra de organisatie een seintje geeft, controleer je je gegevens in de brochure en op de website, let op de deadline. Als je na die datum reageert, kunnen eventuele correcties niet meer worden doorgevoerd.
We corrigeren alleen gegevens/teksten die fout staan in de brochure of op de website, en dus  afwijken van de door jou oorspronkelijk doorgegeven  gegevens/tekst/foto's. 
Er is in deze correctieronde geen mogelijkheid om nieuwe teksten en/of foto's aan te leveren.

 In mei stuurt de organisatie tips over het promoten van je eigen werk, website en eigen Facebook-pagina.
Promoot in ieder geval bij je relaties de algemene Facebook-pagina en de website van OAD!
Ook sturen we je dan de digitale versie van de brochure toe, zodat je die aan je relaties kunt sturen, of de link waarmee men de digitale brochure kan downloaden van de website.

 In de loop van mei krijg je bericht van de organisatie dat het drukwerk klaar ligt, en dat je het kan komen ophalen op 2 mogelijke dagen/tijdstippen.
Als je dan niet kan, regel vervanging!

 We verwachten dat elke kunstenaar huis-aan-huis in een bepaald gebied flyers verspreidt, en dat je posters en flyers rondbrengt bij horeca en winkels.
De organisatie geeft aan in welk gebied je je flyers verspreidt en wat daar de goede periode voor is. Als je dan zelf niet kan, moet je zelf vervanging regelen!

 Voor je eigen atelier krijg je een raambord, posters en een stapel brochures mee. De posters kan je vanaf 3 weken voor het OAD-weekend ophangen op een goed zichtbare plaats.

 Voordat je de deuren van je atelier om12 uur opent op za 10 en zo 11 juni, leg je je brochures klaar zodat bezoekers ze kunnen meenemen, en hang je raambord op een goed zichtbare plaats op.
Let op; je moet je raambord na afloop weer onbeschadigd inleveren!

 Houd a.j.b. bij hoeveel bezoekers je (per dag) tijdens het OAD weekend hebt. Geef die informatie direct na het OAD-weekend aan ons door, dat is nl. belangrijk zowel
voor de sponsors als voor de organisatie! Ook vinden we het leuk om te weten of je nog werk hebt verkocht?
En als je nog tips voor verbetering of opmerkingen hebt over het OAD-weekend of de organisatie ervan, stuur die dan ook direct mee? Dan kunnen we dat bespreken tijdens de (interne) evaluatie.

 Na afloop van het OAD-weekend (meestal 1 a 2 weken daarna), organiseren we een gezellige borrel voor deelnemers en sponsors. We laten je nog weten waar en wanneer.
Neem dan direct je raambord mee! Als je er niet bij kan zijn, lever het in bij de organisatie (adres volgt).

Afronding door de organisatie
Het organisatieteam houdt na afloop altijd een evaluatie, wat ging en goed, wat kan er beter, hoeveel bezoekers waren er, etc. Zodat we daar voor de volgende keer van kunnen leren. 
Naast de evaluatie, stellen we dan ook de realisatie van de begroting en de financiele stand van zaken op.

Nieuwe aanmeldingen voor Open Ateliers Duinoord e.o.:
Hoewel de aanmelding voor OAD 2024 gesloten is, kunnen geinteresseerden zich altijd opgeven voor onze mailinglist, zodat we je volgend jaar (meestal begin januari) kunnen aanschrijven
zodra de inschrijving voor de nieuwe editie van OAD geopend is.

Stuur daarvoor een mail aan: openateliersduinoord@gmail.com