Vereniging

Zo’n 50 kunstenaars uit de wijken Duinoord, Zeeheldenkwartier en Regentessekwartier zijn lid van de vereniging Open Ateliers Duinoord. De vereniging, die in 2016 is opgericht, heeft als belangrijkste doel het organiseren van het jaarlijkse Open Ateliers Duinoord evenement.

Alleen leden van de vereniging kunnen deelnemen aan het evenement Open Ateliers Duinoord. Van het lidmaatschapsgeld worden de exploitatiekosten betaald (bank, websitehosting, opslagkosten materialen, etc.).

Leden worden, met een foto, op de ledenpagina vermeld. Vanaf de foto kan doorgeklikt worden naar de eigen website van de kunstenaar.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel nr. 65498313 en is gevestigd in Den Haag.

Wilt u lid worden?

Stuur een mailtje met uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en website naar: openateliersduinoord@gmail.com. Dan krijgt u meer informatie en een verzoek om betaling toegestuurd.  De jaarlijkse bijdrage is E 10,- .  Uw lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tot wederopzegging.

Opzeggen van uw lidmaatschap:

Opzeggen kan door een mailtje te sturen met uw naam en contactgegevens waarin u aangeeft vanaf welk jaar u geen lid meer wilt zijn. Uw gegevens zullen van de website worden verwijderd.

Om de route van de Open Ateliers befietsbaar te houden zijn er strikte grenzen bepaald,
zie kaartje.